Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
6. Wat de godheid zendt (= al wat ^ door de g. gegeven wordt),
moet' gij geduldig® dragen. 7. Hun, die'-"' bij de panathenaeische
spelen overwonnen haddenwerd van slaatswege^^ een kruik"
vol"" olievan de heilige olijfboomen gegeven.
^ Particip. ' imperat. ® Trpxac. ® vimu. Ss^-
ßco-lx. "a «^Cpapfu?. ra eXxiov.
Futiirnm en Aorintus yan het activum en medium.
31.
'1. Men moet (Sf7) den boosdoener*' voor ^ de rechters bren-
gen-', om-''-'^ gestraft te worden. 2. Vergeldt + niemand'-* kwaad
met'* kwaad! 3. Laat een vriend uit® toorn in ellende (pl.)
niet^-* in den steek+ ! 4. O'-^** mocht gij bij® uw deugd nog'
wijsheid voegen +! 5. Het is even gevaarlijk ® aan een waanzin-
nige*® een zwaard te gevenals' aan een slecht (mensch) macht.
6. Zeg niet, dat gij zult geven, want hij, die* (dat) zegt, geeft
niet en hindert de gavevan de anderen. 7. Prometheus
stal + * 't vuur (en) gaf+ ('t) aan de menschen. 8. Minos en
Rhadarnanthus gaven de slechten, die* veroordeeld waren+ ", aan
de Erinyenover*+ (en) zonden (ze) naar de verblijfplaats'^
der goddeloozen'''. 9. Lycurgus gaf+ aan 't volk'® niet eerder'®
zijne wetten, voordat (ttpIv) hij de delphische (= in Delphi) godheid
ondervraagd had + ". 10. Nadat* de Lacedaemoniërs de Messe-
niërs overwonnen haddengelastten zij+ sommigen (om) het
land te bebouwen, anderen verkochten +, (nog) anderen
doodden ze + . 11. Pausanias de Lacedaemoniër sloot een verbond+
rnet den koning, om®*"' de Grieken te verraden+ .
' x^iKsco. 2 T^xpx c. acc. ^ xya. '' xvrl. ® lix c. acc. ® Trpóc
c. acc. ' x«/. ® fV/s-cpÄ^j^T. ^ !^xivo//,xi. '">5 ^^ xxTX-'èiKx^u.
'2 V "EpiVV?. >5 X'^P'*- XtTsßiii:. '® TO TTÄij^OC. '® TTpOTspOV.
" ipcoTxu. ■yeupysu.