Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
'24
geschenk, aF''^ is 't ook gering, is zeer groot, als® gij 't met®
welwillendheid geeft. 7. Bewijs allen een dienst (pl.)! 8. Wie
zou^-'' zich ondankbaar betoonen jegens vrienden? 9. Laten ^ zij,
die* de wetten overtreden®, gestraft worden. 10. Hij, die* zijn
vaderland verraadt, is de grootste straf waardig. 11. De dwaas-
heid bezorgt (= geeft) (den) menschen ellende® (pl.). 12. Hij,
die * een slecht (mensch) een eed afneemt, is dwaas 'o. 13. De
iluit''' gal aan^^ de Lacedaemoniërs het eerste teeken" totden
slag. 14. De Atheners lieten alle burgers gelijkelijk'® deelen^''"'ß
in 't staatsbestuur'® en de ambten.
^ êxv. ® jCifT«. ^Imperat. ^Trxpx-ßxivu. door nxzóg ;u.xtvoi/,xi.
" TO trvv^m^x. '2 Trpo? c. acc. h-'SI'Sufii. ''* ó xuXoc. '® iVoy.
^ TTOXlTsix.
28,
1. Wie-" niet veel heeft, kan^-"''' ook niet veel geven. 2. Dub-
bel ' geeft, wie spoedig geeft. 3. Wij moeten moedig dragen, wat''*'
ons de goden opleggen (= geven). 4. Den goeden man schenkt
ook God het goede (pi-)- 5. De Spartanen baden ^ aldus: vader
Zeus, geef ons het goede, als=" wij er om bidden en (ook) als
wij niet bidden; houd het slechte echter van ons verwijderd ,
ook als-"''* wij er om bidden! 6. De Perzen straften hem, die-'*-''
zijnen weldoener ^ geen dank bewees. 7. 't Is beter, dat de schul-
dige'' gestraft wordt dan dat hij de straf ontgaat®. 8. Wie-''' de
wet overtreedt, moet gestraft worden. 9. Waar ter wereld® wordt
de verrader* van zijn vaderland geëerd? Immers wat is erger, dan
't vaderland, de gemeenschappelijke'' moeder van ons allen, te
verraden? 10. Den Grieken gaven de trompetten ® het teeken tot
den slag.
' TO 2 suxof/.xi DM. ^ ó süepyeTxv. '' 'o xIikSiv.
^ xTifj^apyiTOc y'fyvoiJüxt. ® ttaD rs?^:; (vgl. ubi terrarum). ^ xoivói;.
® >5 (TX^TTiy'^ {77).