Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Glaueus van Chios, gewijd, zooals Herodotus zegt^. Maar^ de
meeste wijgeschenken, onder welke twee mengvaten, 't eene
van zilver, 't andere van goud en een gouden beeld'" van een
leeuw, werden door Croesus gewijd. Hij ondervroeg+ " namelijk
den delphischengod-'^ dikwijls. Volgens" Herodotus stond men
verbaasd^'* over die wijgeschenken, welke* door Croesus en de
koningen waren gewijd+ .
^ = zegt H. dat. vj shcóv. " sTV-spurdw. '2 — Delphi.
X,XTX C. acc. l** ^XUfiJi^CC Tl.
tijjxt en composita.
24.
1. Dwaas' zijn (zij), die ^ door ^ (de) hoop op ^^ de grootere
(dingen), die, welke voor de hand liggen'', laten voorbijgaan.
2. Streef"'*' niet naar het onmogelijke'^ (n. pi.), opdat" gij
niet^"" in uw hoop bedrogen wordet+ 3. Jaag^'' 't onzekere^
(pl.) niet na, het zekere" loslatende+ . 4. Zij, die* hunne broeders
verwaarloozen en andere vrienden zoeken ^, zijn gelijk aan hen,
die* hun eigen land laten liggen ^^, maar'2 dat van een ander
bebouwen 5. Een (u) ontvallen ''' woord kunt gij evenmin
tegenhouden als een afgeschoten pijl. 6. (Zij), wien de onge-
lukken hunner naasten-'"' vreugde " verschatTenbegrijpen niet,
dat '•' de •'"• (rampspoeden) der fortuin aan allen gemeen zijn.
7. De rijken bemerkendikwijls tengevolge van (vttó) voortdu-
rende 2' vreugde hun geluk niet. 8. Evenals 22 den boog 22^ zoo moet
men ook de ziel (pl.) nu eens'^'* spannen, dan weer'^'* ontspannen.
' fiäpo?. 2 omrsp. ^ ^ix c. acc. tx h ^fpit/v ovtx. xtvvxroi:.
'"hx. ''x^xviic. ^ (pxvspóc. ^^yiréu. 7rxpxvX^(Tio:. " £«<v. '2
'^/fwpyiw. p'(Vtw. vert.: niet meer-dan. x^t-é^cü. ifSsv»?.
TTxp-^xa. «r. 20 icoivóc. 21 'Sn^vexyjc. 22 SxTTrep. 23 ^^ TO'^«.
2'' Tors fiév — tóts 25 ygj gpgg gahitis. 26 xWoTpio/;. 27 g/^u^w t(.