Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Oemeiigde oefeningen OTcr
32.
Goede wetten maken den staat gelukkig, want als' gij geen
goede wetten insteldet + , de onrechtvaardigheid ^ der men-
schen " den staat wellicht ten verderve voeren Demosthenes toch '',
de redenaar, noemt de wetten de ziel van den staat. En**, zooals
de ouden (s; vxhon) zeggen, niet de menschen, maar de goden
hebben aan de menschen de wetten van de staten® gegeven.
Immers de oude Grieken noemden Demeter de wetgeefster, in de
overtuiging, dal zij de wetten gaf+Het eerst gaf+ Minos®,
een zeer wijs en rechtvaardig koning, aan de Gretensers wetten.
Men zegt, dat hij de wetten op raad van Zeus ^ gaf+. Toen * hij
gestorven was+, was hij in den Hades een van de drie rechters,
en hij gaf ieder straf naar behooren Homerus zegt, dat Minos
ook in den Hades koning is^ en wetten geeft.
' êxv c. coni. 2 iltxtx. ^ Cpbsipcc. Si. ® Reg. 34c ® o Mivuc.
= terwijl** Z raad gaf+, (7!;|£4/3cyAfyw. ^ kut x^ixv. ^ ^xitXsóa.
23.
de ouden stellen wijgeschenken in (fï?) delphi op.
Delphi werd versierd + door wijgeschenken, die uit geheel
Griekenland werden gezonden. In Delphi was namelijk een orakel'
van Apollo. Er werden echter ^ niet alleen zeer schoone beelden ^
door Grieken gewijd, maar ook door barbaren. Door Midas,
den koning van Phrygië-'^, werd+ de troon'' gewijd, op welken
hij recht sprak + ^, door Gyges, koning der Lydiërs, werden+
mengvaten ® gewijd; door Alyattes'', die * aan ^^ een zware
((3xpóc) ziekte ontkomen was + ®, werd+ een groot zilveren meng-
vat, het schoonste wijgeschenk {pcév!), [en ^J een werk van
^ rh i:4,xvTaov. '^'Sé. rb xyx^f^x. ''ó ^póvoi;. ^^iicx^w. ^'o icpxrvip.
^ 'o 'AXuxTTi^g. ® Cpsuyu.