Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
enkele ongeschrevene ®, die de goden aan de menschen hebben
gegeven. 4. De oude Grieken noemen Demeter (de) wetgeefster ®,
in de overtuiging, dat®"*"' de wetten het eerst door haar zijn
gegeven**. 5. De Gretensers^ zeggen, dat de wetten hun (sibi!)
door Minos zijn gegeven+. 6. Pausanias de Lacedaemoniër had
een overeenkomst met ® (den) koning gesloten en was van plan ®
de dochter van Xerxes te huwen7. De Atheners werden + in
't tweede jaar van den peloponnesischen oorlog door {ywi) de
pest" in een zeer rampzaligen toestand gebracht (= bevonden
zich + zeer rampzalig '2).
5 xypxCpOi: (2). '' Sre(TfA,o(p(}po': (2). '' ó Kpijc (t). ® Trpóc c. aCC.
l^sKKcc. ^^ ymf^éa. "ó Koif/^éc. x^xio? (adv.!) xipèofixt.
21.
1. Als* 't u lichamelijk niet"*"'' voor den wind {= wel) gaat,
hebt gij een arts noodig, een vriend echter, als* gij u gees-
telijk onwel (= slecht) bevindt; wie toch zm beter uwe ellende
kunnen^^" verlichten'^ dan een oprecht (= welgezind) vriend?
2. Wien valt het (= is 't) niet zwaar, als®" hem veel voorgelegd
wordt+ , het beste te kiezen? 3. Niet de menschen hebben zich,
(zoo) zegt men'', de wetten van den staat gegeven, maar de goden.
4. De Egyptenaren ^ meenden, dat bij" hen de beste wetten
waren [gegeven]+ . 5. Den Spartanen' werden + door Lycurgus,
den Atheners door Solon wetten gegeven. 6. Door Croesus
werden+ , toen* hij het orakel ondervroeg '^, of' hij tegen ^ de
Perzen te velde zou trekken^-^, vele [en] kostbare (= schoon)
wijgeschenken in Delphi opgesteld.
' KOUCpi^U tvjv AÜtTJ^I/ Tivói;. 2 ^ A^iyilTTTlOi;. ^ !/,XVT£llO[A,XI DM.
''£(. ^ sttI rivx (TTpxreóof/,xt M. ® Nomin. c. inf.
2*