Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
19.
4. Kind, prent+''*'" de woorden van den wijze in uw hart!
2. Neem u voor+ goede (dingen) te doen! 3. Stel moed tegenover +
ongeluk'! 4. Goede menschen zullen de goeden tot hunne
vrienden maken, slechte de slechten. 5. Als^''^ gij uw lichaam
in zulk een slaat brengt+ , dat^** het naar de ziel luistert (= gehoor-
zaamt), (dan) zal uw leven zonder stoornis voorbijgaan (= zult
gij het leven ongestoord ^ maken). 6. Uwen kinderen kunt gij
geen beteren schat nalaten +da.n zedigheid^. 7. Zij, die-''-'' hun
eigen huis (pl.) niet goed besturen, kunnen ook dat van hun
buurman niet goed besturen +. 8. Laten wij op 't hoofd van
den man, die-^-* onze stad gered heeft+ , een gouden krans
zetten+i'*®! 9. Men zegt, dat (dicor!) Athene zich van alle
grieksche staten 't eerst {primus!) wetten heeft gegeven+ .
40. Lycurgus en Solon gaven + wijze wetten, de eerste ® aan de
Lacedaemoniërs, de laatste® aan de Atheners. 11. Nadatde
Perzen de Mediërs ® (aan zich) onderworpen hadden + ^, grepen
ze de Lydiërs® aan +.
' ^ 2 xTxpxxTO^ (2). ^ xl^éc. ó ysiruv (av). ® ó iji,sv —
O §f (ille — hic). ® ó MijSa?. ^ xxrx-jTpéCpof^xi. ® a AüSo'c.
De overige tijden van tlO-vjjjLi.
20.
4. Het is moeilijk, als** (ons) veel (pl.) is voorgezet,
het beste te kiezen 2. Hij, wien * 't lichamelijk ® slecht is
gegaan ', heeft ^ een geneesheer noodig , wien ('t) geestelijk ®
(slecht ging) een vriend, want een welgezind vriend heelt ^ de
smart 3. Er zijn niet alleen geschreven wetten, maar ook
1 Kxxü: ^ix-riöspi,xi het gaat mij slecht (ó f^év — a Si). ^ 'Séofj^xi
Tivog = ik heb noodig. ^ bspxTraw. * i? Xuttvi.