Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
13.
vervolo,.
Toen' Alexander Tarsus^ bemachtigd had + , werd hij hevig ^
ziek+, daar' hij onderweg in de a Cydnus was gesprongen''+,
om 5 te baden. De Cydnus nu'' stroomt midden' door' de
stad en is niet slechts^ helder (wat) 't water (betreft)^, maar
ook ® zeer koel. Toen ' A. door zeer hevige pijn gekweld werd,
riep hij zijn geneesheeren samen+ . En sommige [der] genees-
heeren hadden geen vertrouwen +, dat de koning van de ziekte
bevrijd zou worden", Philippus echter", een Acarnaniër van
geboorte" [zijnde] en eenvan de beroemdste geneesheeren
van zijn tijdbeloofde, dat hij®' A., ofschoon ' zijn toestand ge-
vaarlijk was'^^, metkrachtige geneesmiddelen zou" genezen.
Toen nu ® de geneesheer het middel bereidde, werd er een
brief aan A. gebracht+ , geschreven + door Parmenio, die'(hem) den
wenk ga[ (om) voor Philippus op zijn hoede te zijn: (dat hij) n.l.'''
hoorde dat deze door Darius met geld (dat.) was omgekocht
(om) A. te dooden. De koning, die' meer op Philippus ver-
trouwde dan op den laster, nam'® den beker aan, waarin de
drank was en ® gafden brief aan den geneesheer; en men
verhaalt" dat A. dronk, terwijl Philippus den brief las, die *
door Parmenio geschreven was + . Philippus schrok + echter®
niet iloor den brief, maar spoorde den koning aan +
' part. 2 gen. ^ a-cpó^px. '' = zich zeiven had geworpen. ^ w--
' c. part. fut. ® §£. '' c. gen. ® f4,év — Si achter de adiectiva.
^ acc. van het subst.' vert.: onder de beroemdste van de
toenmalige (tóts) geneesheeren. "inf. fut. '^gen. abs. '^inf.
yxp. = overreed was. '® praes. hist. '" vert.: en tegelijk
zeggen zij, dat A. dronk en dat Ph. den brief las (de eigeiuiamen
verbonden door ré — x,xi). iV; c. dal.