Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
te vermanen+ ; toen' hij (hem) echter'^ niet tol betere gedachten
kon brengen (= bracht), liet hij den knaap boeien (en) naar de
rechters brengen + en hij zette in zijne beschuldiging (alles), wat'*
door hem gedaan was+, nauwkeurig uiteen + en verzocht + (Med.)
de rechters den zoon ter dood te veroordeelen +. Dezen nu®
werden verschrikt + en zagen er (zelf) tegen op+ hem te dooden + ,
doch ® zonden + beiden naar koning Artaxerxes. Toen de
Pers hetzelfde (pl.) beweerde''', zei'® de koning: zult gij het
dan verdragen, dat uw zoon voor uw eigen oogen gedood
wordt De vader echter® zeide: welzeker'®, daar® ook, wan-
neer ik in den tuin de uitloopers van de salade afbreek+ , de
moeder(plant) er in 't geheel geen last van heeft ^^, maar beter
bloeit en grooter en zoeter wordt, zoo zal ik, bevrijd + van
hem, die^^ mijn huis en het leven van zijn broeders-^ benadeelt,
met de mijnen naar behooren het leven kunnen genieten.
Toen Artaxerxes (dat) gehoord had + , prees + hij Racoces en
maakte + hem tot een van de koninklijke rechters, (en) hij zeide*
tot de aanwezigen^", dat^® hij, die^^ zich omtrent-® zijn eigen
kinderen op zoo rechtvaardige wijze ^ uitliet, ook bij die van
anderen ^^ een streng ^^ rechter zou zijn Den zoon sprak hij
van de straf vrij + , na ^^ hem een vermaning te hebben gegeven+
(en) hij dreigde ^^ hem met een zeer pijnlijken dood, als hij
voortging®"'- onrechtvaardig te handelen.
® iTrei. part. Aor. " oto:. sTri c. acc. gen. abs. ''' - zeide.
jt« (vooraan te plaatsen!). "acc. c. part. i7ro&v}j(7Xé(i/.
'® TTccvTccv yt^xXuTTx. j'^«!/ c. coni. 2' = uiets. ^u7réof/,xi. 23 part.
fir&X«?. XV c. opt. Trpóe c. aCC. ^^ ol TTxpévTS!;. ^^ ori.
2® ■Trepi c. gen. ^ 'Sixxico:. êv. ^^ xXKÓrpioi;. ^^ txapiß^c. = zal
zijn. zwaar. ^^ ixv c. coni. (of el c. opt.).