Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
gevaren had geloond+ Eveneens oordeelde hij zich aan zijn
vaderland te moeten wijden door^ niet alleen zonder geldelijke voor-
deelen'', maar ook zonder roem in den staat te leven Dienten-
gevolge zagen + allen, toen ^ in het theater de op ^ Amphiaraos
betrekking hebbende (= gemaakte) woorden (uit)gesproken werden:
„hij wil immers niet rechtvaardig schijnen, maar ('t ook) zijn"
naar'^ Aristides, daar® dat op^ hem voornamelijk toepasse-
lijk was. Niet alleen echter nis " dankbaarheid, maar
ook als toorn 7 gevolg kon was hij volkomen in staat
(= zeer krachtig) aan de onrechtvaardigen weerstand te bieden.
Men zegt (pass.) namelijk", dat - hij eens een tegenstander
voor de rechtbank aanklaagde ^ (en) toen'' na ''' de beschuldi-
ging de rechters niet wilden hooren ® naar^- den aangeklaagde,
maar dadelijk [de] stemming over hem verlangden, (dat) niet
goedkeurde+ , maar den aangeklaagde bijstondopdat hij ge-
hoord zou worden + en niet-^ van hetgeen de wet toestond^' zou
worden uitgesloten +. Toen ^ hij over twee (gewone) biu-gers
recht sprak, vertnaande + hij den eenen, die ^ zeide, datde
tegenstander Aristides veel-" leed liad''^ berokkend, (om) dat niet^^
te zeggen; maar mijn waarde^', zeide hij, zeg (liever), of
hij u kwaad heeft gedaan; immers voor u spreek ik recht, niet
voor mij zelf.
' c. acc. ^ particip. ^ = eer, plur. '' ra,
5 = door dat. ® gen. abs. ^ sh. ® uc c. gen. abs. ® dat. §£.
" TpuV c. acc. '^rsDv. i^fV/c. acc. helpen.
= wettig, n. pl. w-:. perf. ^^ n. pl. 21 — q goede (met
crasis!). ^^gen. ix-vt. ^''fi.
10.
vervolg.
(Tot) bestuurder van de staatsinkomsten gekozen+ , bracht hij
aan 7 licht + , dat' niet alléén de beambten van zijn tijd^, maar
ook zij, die vóór hem^ (beambten waren), veel gestolen hadden'.
' acc. c. part. ^ ol xx^'xvtóv.