Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
8.
1. Oordeelt + niet, opdat' gij nieti veroordeeld wordt+ ! 2. De
Atheners verbrandden + de boeken van Protagoras op de markt.
3. Socrates wilde liever onrechtvaardig den dood ondergaan-^ dan
tegen de wet gered worden+ . 4. Dikwijls kunnen"^ een vriend en
een vleier moeilijk onderscheiden worden-^. 5. Het lijk van een
Pers wordt niet begraven, voordat^ het door een hond of vogel
verscheurd is + . 6. Niet allen beviel + uw lang'' gerekte rede.
7. Wie ^ de vrijheid redt ®, dien zullen de dichters verheerlijken
8. Wij hopen, dat gij de dapperste man van het leger zult
genoemd worden. 9. Zonder moeite had Odusseus den boog gespan-
nen, dien de minnaars te vergeefs ^ beproefd hadden + te spannen.
10. De veldheeren vreesden, dat ® ze wegens de langdurige'
belegering bij " 't volk belasterd en teruggeroepenzouden
worden+ , voordatzij de bondgenooten gered en voor den
staat eenig voordeel van hun inspanning getrokken hadden.
' oTTu: ß-/) c. coni. 2 ^Qr opt. met h. ^ T^ph h c. Aor. coni.
'' f^xKpxv. ^ aW(? M c. Aor. coni. ® xxf^Trpvvco. ^ /^JcTyiV. ® fij^ c. opt.
®=lang uitgestrekt. ^^ x7roKix?^éa. ^^ Trph c. Aor. inf. ■/.splxha
Tt SK. piur. Dativus.
Herhaling over de bijzonderheden in de Torming der tijden
van sommige verba. ')
9.
aristides.
De oude schrijvers hebben de bezonnenheid van Aristides
gedurende i de omwentelingen in den staat geprezen, (van den
man, die) noch overmoed wegens zijn aanzien ^ noch vi-ees voor
in (leze tlieina's worden ook belianileld de verba £5ra<ve«i en xlféu.