Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
vrienden te hebben, onaangenaam, ze noodig Ie hebben. 10. Dik-
wijls verricht God iets groot(s), door ^ zich van een klein en zwak
man te bedienen. 11. Waartoe® zou^-'''' de rechtvaardige een wet
noodig hebben? 12. Kom hun te hulp, die hulp noodig hebben!
13. Als® uw vijand honger heeft, spijzig (= onthaal) hem (dan),
als hij dorst heeft, schenk hem (dan) in (= gieten)!
® Part. ® t/. ^ sdv. ® orxv.
6.
1. Lach+ niet'*" om' 't ongeluk van anderen! 2. Clearchus was
bijna 2 gesteenigd + . 3. Niet alles zaP door® den mensch kunnen'^
voleindigd worden. 4. Gij zult liever iets volvoeren door over-
reding dan door geweld. 5. Histiaeus werd, op'® Chios gekomen+,
door de bewoners van Chios gevangen genomen+ . 6. Hij, die*
geen (= niets) kwaad doet, zal de bestuurders eerbiedigen, maar
niet vreezen. 7. Al^ wat gebonden is+ kan'** losgemaakt worden.
8. Gelijk 't lichaam van de ziel beroofd, instort, zoo za/" ook
een staat, alser geenwetten zijn, te niet gaan. 9. Sparta
werd eens hevig door een aardbeving geteisterd+ . 10. Driehon-
derd en twintig Spartanen werden door de Athenere op Sphac-
teria ingesloten+ . 11. De veldheer prees + n allen, want de
daad is door® u allen schitterend (= schoon) volvoerd. 12. Men
zegt (zij z.), dat na'^ den slag bij Marathon te (= in) Athene
500 geiten geofferd zijn + . 13. Laat 'tgeendoor de wetten be-
volen is, volvoerd worden"'", 'tzij ® (het) aangenaam (pl.) is, 'tzij ®
onaangenaam (pl.). 14. 't Werd voor vreeselijken overmoed
gehouden den smeekeling met geweld van 't altaar te scheuren
15. De menschen zijn gewoon een beroemd man bij zijn leven* te
benijden, maarals* hij gestorven is"i" te prijzen"f".
1 fV/ c. dat. 2 ixiyov. ^ Aor. opt. met h. '' Reg. 33. ^ = al het
geb. zijnde (sing.). Adi. verb. '' Gen. abs. ® Dativus. ® èxv
TS — sxv TS — sive — sive. fk. " Aor. pass. opt. »v. '^y^!^.
'3 Ij(,sv — Sf achter de participia. Adi. verb. f.csTx c. acc.