Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
bootste de leefwijze der Perzen na + . 9. Door den oorlog zullen
de goederen en het leven in gevaar [gebracht'] zijn. 10. Zij, die'*'
voor" 't vaderland gestorven zijn + , zullen altijd in eere zijn
[geweest']. 11. Geen enkele vriend zal ons over[gebleven]^^ zijn.
12. Spreek en 't zal (reeds) verricht zijn! 13. Als gij ver van
(de) slavernij wilt zijn, bevrijd u+ (dan) zelf van slavernij; gij
zult namelijk van slavernij bevrijd zijn, als gij u bevrijd
hebt+ van begeerte.
" door Ksiirw. fW? c. gen. = slaven. Si. ^^ sxv.
Eenige verim vocalia (verba pura non-contracta en contraeta) en
zoogenaamde a-stammen.
4.
1. Wij leven niet lang[en tijd], maar i de ziel leeft eeuwig.
2 (De) stem van het vleesch roept is): geen ^ honger, geen
dorst, geen koude lijden. 3. Geen vogel zingt, als ^ hij honger
heeft of koude lijdt. 4. De stad Gorsöte werd van alle zijden''
omgeven (-stroomd) door de rivier de Mascas®". 5. Hoe zouden
wij 't best en 't rechtvaardigst kunnen leven Als wij zelf
niet ^ doen, waarover wij de anderen berispen. G. Zij overlegden
onderling-^ (Med.), of^ zij Cyrus (om) schepen zouden vragen^, om^
naar H vaderland (r= n. huis) te varen 7. Wanneer ^ (de) noor-
denwind waait, (dan) is de vaart (plur.) uit den Pontus naar
Griekenland zonder gevaar8. Gyrus wenschte zoolang[en tijd]
te leven, totdat" hij hen, die(hem) goed en hen, die
(hem) slecht behandelden, (daarin) overtrof (= overwon). 9. De
karakters, die't voortrefïèlijkst schijnen te zijn, behoeven
' §£, wel — maar: f/,év — Sé ^ ^ otxv c. coni. '' kvxXco. = Qpt.
pot. met XV. êxv. ' s'i. ® Opt. ^ ïvx. 'O = schoon. " iW met
Opt. '^Parl. (vgl. ook Reg. 33).