Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
bewaakte de poorten van den Hades en liet niemand (weder) [naar
't licht] naar boven gaan^ + . 11. Aristides had gehoord, dat de Pelo-
ponnesiérs zich beijverden (orn) de schepen naar den Isthmus
te voeren. 12. Neoptolemus geleek in alles zijn vader. 13. De
meeste Atheners konden ^ de waarheid niet hoeren. 14. Socrates
alleen venetle zich tegen de onwettige veroordeeling der veld-
heeren.
^ dvépxof^txi (ivijxSrov). ® Acc. van betrekking ® . verdroegen
(met het partic.).
Eenige bijzonderheden van Futnrnni en Aoristus.
Het Futurnm exactnin.
3.
1. Solon zeide, dat^ niemand gelukkig zou (= zal) zijn, voor-
dat ^ hij zijn leven naar behooren^ geëindigd had + . '2. Wie'' dat
goed vindt laat (die) zijn hand opsteken+ . 3. Empedocles
zou® in^ de kratere van den Aetna gesprongen zijn+ . 4. Nadat®
Xenophon met ^ de vreemdelingen een verdrag gesloten had+,
beloofden zij+, de Grieken te [zullen] brengen aan de over-
zijde^^ van de rivier. 5. Zorg niet-*"*" alleen, dat" gij uw
lichaam oefent, maar ook, dat gij uw ziel gewent zich toe te
leggen+ op de deugd; zóónamelijk zult gij u onvergankelijke
goederen verwerven. 6. Milo de athleet van Croton ■'» hief*+ een
stier op (Med.) (en) droeg (dezen) midden' doorde renbaan.
7. Gijl. zult dank en lof inoogsten, als gij de menschen niet
alleen door woorden, maar ook door daden uwe goede gezindheid
toont (Fut.). 8. Pausanias, die* zich verhief-^ o^» zijn geluk (plur.),
^ Acc. c. Inf. ^ Tvph ocv c. Aor. coni. ^ el. '' éW/?. ^ IoksI iiot.
6= wordt gezegd. ''sh. ^ sTrei. ^ Trpbi; rouc. si? to Trspocv (jou).
" ottui: met 't Fut. c>utu(?). '''Part. met lidw.
'^Sitx c. gen. fi>i.
i*