Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, TE GRONINGEN.
OUDE TALEN.
Dr. A. BrtelireiiH, Miscellanea Critica...............
Dr. A. BaelireiiH, Lectiones Horatianae..............
Dr. J. \V. Beek en Dr. J. van Wageiiiiigeii, Opstellen ter oefening in de
Grieksche vormleer. Oefeningen I bewerkt door Dr. J. van Waüeninüen .
Vocabularium I bewerkt door Ür. J. van WAGi-ijiiNüEN ........
Oefeningen II (verba op -(/^i en onregelmatige verba) bewerkt door Dr.
J. W. Beck .........................
Vocabularium II bewerkt door Dr. J. W. liECic............
Dr. F. van Cappel Ie en Dr. A. Ekker, Nederlandscb-L itijnscli Woorden-
boek, gebonden .......................
Dr. J. J. Coriielist^eii, Libellis Jocularis*..............
Dr. C. A. Eiigelbi'egt, Latijnsch woordenboek, gebonden .... Me druk
Dr, A. II. G. 1'. ^aii den K», Grieksch woordenboek, onder medewerking
van Dr. C. M. Franeken, gebonden...........4de druk
Dr. A. II. O. P. van den Es, Nederlandsch-Grieksche woordenlijst en lijst
van eenige eigennamen................4de druk
Dr. van ilen E», Opstellen ter vertaling in het Grieksch, 1—4, 7de druk ä
Dr. van den E», Letterkunde der Grieken en Romeinen .... 3de druk
Dr. van den Es, Grieksche spraakkunst..........2de druk
Dr. van den Es, Grieksche Buigingsleer..............
Dr. van den E», Uittreksel uit de letterkunde der Grieken en Komeinen . .
F. F. C. Fisciiei', Vocabularium op Caesaris belli Gallici........
Dr. C. M. Franeken, Grieksche en Komeinsche letterkunde.......
Dr. C. M. Franeken, Prometheus en Pandora............
Dr. C. M. Franeken, Studie over taal- en letterkunde.........
Dr. C. M. Franeken, Plauti Aulularia...............
Dr. C. M. Franeken, Grieksche liudimenta, naar Krügers Grieksche spraak-
leer bewerkt....................2de druk
Dr. A. ilalberstadt, Lhomond's Urbis romae........2de druk
Dr. A. Ilalberstadt, Oefening in de Latijnsche Vormleer........
Dr. A. Ilalberstadt, De hoofdpunten der Latijnsche Spraakleer......
Dr. T). Ilalbertsina, Hooger Onderwijs en Grieksche letteren......
K. W. Kriiger, Grieksche Spraakleer, I. Vormleer..........
K. \V. Krügei', Grieksche Spi-ajikleer, II. Syntaxis..........
Dr. E. Meliler, Hoofdregels der Grieksche Syntaxis..........
Dr. II. C. Mieliaelis, Bloemlezing van Latijnsche Prozaschrijvers.....
Dr. G. J. 8eliliinnier, Over het gebruik van den Coniunctivus
Dr. J. J. F. V'aleton, Schets der Hebreeuwsche Spraakkunst.
Dr. J. Wültjer, Latijnsche Gmmmatica........
Dr. J. Woltjer, Latijnsche oefeningen, Ie deeltje.....
Dr. J. Woltjer, Latijnsche oefeningen, 2e deeltje.....
Dr. J. Woltjer, Grieksche Grammatica........
Dr. J. W^)ltjer, De onregelmatige Grieksche werkwoorden. .
Dr. J. W^dtjer, Serta Romana...........
Dr. J. Woltjer, Oratio de summa Philologia......
Dr. A. van IJ send ij k, Ovidius Elegiacus.......
n het Latijn
3de druk
2de druk
/•2,90
1,25
1,25
0,7.j
1,25
0,7.j
4,90
0,75
9,75
9,75
2,50
1,25
3,75
3,75
1,25
0,50
0,75
0,40
0,50
0,25
1,50
«
2,25
1,90
0,90
1,40
0,40
2,90
2,90
1,00
1,25
0,50
1,00
3,90
1,25
1,50
3,!K)
1,00
1,90
0,00
1,25