Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
»I
komen met hun in (1), En echter zijn er reed»
zeven jaren verloopen en dat onchristelijk stelsel
blijft in wezen,..! De Catholijken, zoo ten
onregte in de eerste dagen des opstands als
muiters uitgekreten, de Catholijken wars van
alles, wat slechts den schijn zoude kunnen heb-
ben van kwade bedoelingen , zwegen, vreezende
dat hunne klagten, uit een verkeerd oogpunt
zouden beschouwd worden. Zij zwegen in de
hoop, dat eene spoedige verefleningmetÄe/^se,
hun de gelegenheid zoude aanbieden, om in
een gunstiger tijdstip ^ met gematigdheid en eer-
bied , gelijk het getrouwe onderdanen betaamt, —
hunne vertoogen te dien opzigte te kunnen voor-
'stellen. Doch helaas! die hoop werd niet ver-
(1) Op zeer rele plaatsen heeft men dienaangaande,
zoo wel in de Noordelijke als in de Zuidelijke Provin-,
cien, den grondwettigUn -weg der verzoekschriften in-
geslagen : de Catholijke tijdschriften hebben altoos
op de vrijheid van onderwijs aangedrongen; en men
kan met regt zeggen , dat er geen punt is, waar om-
trent de pitblieke Opinie der Catholijken zich duidelij-
ker heeft verklaard. Kbd.