Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 77 —-
Kwakers en Propagandisten hadden, sedert de
omwenteling, het Jagere onderwijs bemagtigd,
om Griekenland te protesiantiseren; doch het
Grieksche Episcopaat Iaat deszelfs stem hooren
— en alle scholen staan ledig I — Denkt er
aan, ouders ! dat de zielen uwer kinderen eens
uit uwe handen zullen gevraagd worden. God
heeft ze aan uwe zorg toevertrouwd, en niet
aan de Maatschappij die zich tot iV «/ van V Alge-
meen noemt; niet aan hervormd« meesters, door
«eenen Prinsen en eenen Polman opgekweekt,
ßidden wij intusschen den Albestierder, opdat
Hij , die de harten der koningen naar zlj.n wel-
gevallen kan leiden , uitkomst geve; doch Iaat
ons de zaak niet laten berusten; laat ons bid-
den en werken ! laat ons gebruik maken van
de regten, welke de Grondwet ons toekent.
— Waakt wijders met verdubbelden vlijt over
uwe kinderen , en wendt alle middelen aan, die
de voorzlgtigheid u voorschrijft; — Iaat ons
daarbij voortgaan , om, door onzen eerbied en
gehoorzaamheid jegens hen , die ons regeren ,
te toonen , dat ondanks dczfe grief, Z. M. onze
koning geene getrouwere onderdanen heeft, dan
hen, die niet alleen God voor hunnen Vader ,
maar ook de Kerk voor hunne Moeder erkennen.