Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 76 —-
onzen Godsdienst ingerigt onderwijs te bezor«
gen: ook andere instituten doorCatliol^ke mees-
ters gederigeerJ, die het vertrouwen der ouders
waardig zijn, verdienen aanbeveling. En wat de
akademien betreft: — ook daar zou grootendeels
het gevall^kunnen voorgekomen en zoo wel de
Studien als de verbetering des harten kunnen
bevorderd worden, door de oprigting van een
convict in eene onzer akademiesteden, — uit-
sluitend voor Catholijken bestemd, en onder het
opzigt van eenen kundigen Priester. —
Hoe Hien overigens over de voorgeslagene
middelen ter verbetering van het onderwijs ook
denken moge, elk zal beseffen , dat bet moet
veranderd worden. Welaan dan , Catholijken !
in den naam van den Godsdienst, dien wij be-
lijden, in het belang der jeugd , de hoop der
volgende geslachten j by uw eigen geluk zoo
wel tijdelijk als eeuwig — ontwaakt uit uwe
sluimering. Het onderwijs der Catholijke jeugd
moet veranderd worden , of het is met onzen
Godsdienst hier te lande voor immer gedaan.
Waarom slapen wij , terwijl onze vijanden wa-
ken ? Ziet oai u rond, allerwege zijn groote en
kleine maatschappijen bezig, om de jeugd voor
hare gevoelens te winnen. Leert van de schis-
matieke Grieken , voor de zuiverheid des ge-
loofs te zorgen. Anierikaansche en Engelsche