Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 75 —-
Algemeen noemt toestaat, namelijk: de oprigting
van eigene scliolen, grenst aan ijlhoofdigheid.
Wanneer de zorg, waarvan in Art. 226 gesproken
wordt, beieekent, dat de regering het regt
heeft, om uitsluitend haren invloed op het on-
derwijs uit te oefenen, schoolmeest^ te vor>
men en het onderwas te regelen naar hare in-
zigten, dan heteekenen Art. 190, 191, 193
en 196 van onze Grondwet niets meer: dan zQn
onze heiligste regten geschonden, dan ii» de
vrijheid van Godsdienst eene hersenschim! —
Doch het geldt hier geene beginselen alleen :
het behoud des geloofa, — de zuiverheid der
zeden, — de eeuwig« zaligheid der kinderen
komen hier in aanmerking; en daarom is het
beter dit beginsel van volledige vrijheid van
onderwijs , ten behoeve der lieve jeugd , voor
deze oogenblikken op te offeren ; te meer om-
dat de verkrijging daarvan ons, in de tegen-
woordige gesteldheid van zaken, onmogelijk
toeschijnt. — Wat nu de gymnasia aangaat, de^e
beschouwen wij als ongeoorloofd voor Catholijke
jongelingen, zoo lang de ouders geen' waarborg
hebben , dat aan dezelve voor de zuiverheid der
zeden naauwkeurig gewaakt wordt. — Gegoede
ouders hebben daarenboven gelegenheid, oni
hunne zonen, hutzij buiten 'siands, hetzij in
Soord'Braband een naar de beginselen van