Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 74 —-
dig verzoek, van hiertoe verganning te verlee-
nen. Ofschoon deze aanzoeken door sommige
gemeenten gedaan , zijn van de hand gewezen,
durven wij echter hopen, dat wanneer van alle
kanten dergelijke verzoekschriften inkomen,
Z. M. eindelijk zal bewilligen; dat hij zal in-
zien dat zijne Catholijke onderdanen wel mogen
deelen in de regten, die de natnur en de gods-
dienstvrijheid aan de ouders toekennen: het
regt om hunne kinderen naar hunne, grondbe-
ginselen te laten onderwazen. —
AVelligt zal men hiertegen opwerpen, dat
men, door de vrijheid te verzoeken, om ge-
meente-scholen op te rigten, aan het gouver-
nement een regt toekent, 't welk het niet bezit,
en dit is inderdaad zoo. De Grondwet kent aan
den koning niets meer en niets minder toe, dan
jaarlijks een verslag over den staat der scholen
aan de Staten-Geueraal in te leveren, en voor
de regering, moet het onderwijs een aanhou-
dend voorwerp van zorg zijn, Art. 226; maar
diA dit zou beteekenen , dat de Koning of de
regering de Catholijken kan dwingen , om hunne
kinderen door Protestanten of vrijgeesten te la-
ten onderwijzen; — dat de regering aan de Ca-
tholijke uiantschappij, het derde gedeelte der
bevolking, kan en uiag weigeren , hetgeen tij
aan de Maatschappij , die zich toi ^ut van