Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 73
— Maar zijn er dan geene middelen om deze
gevaren ;vóór te komen, of om dezelve te doen
opliouden? —
Ziet hier, Catholijke landgenooten! onze ge-
daanten :
Ten opzigte Van het lagere onderwijs, moe-
ten ouders, voogden en zielzorgers, op plaatsen
waar geene fondsen bestaan, om eene eigene
school op te rigten, van den schoolmeester vor-
deren : 1.° Dat aan de Catholijke kinderen en-
kel lezen (en dit uit onschadelijke boekjes),
schrijven en rekenen worde geleerd, en, 2."
dat deze kinderen de school verlaten, wanneer
de onderwijzers hunne predicatiën over geschie-
denis en zedeleer beginnen; willen de onder-
wijzers in dit verZoek niet bewilligen , dan zijn
de ouders verpligt liever hunne' kinderen te
huis te houden , dan dezelve ter school te zen-
den ; want het is volstrekt ongeoorloofd, dat
Catholijke kinderen dergelijke vervalschingen
der geschiedenis en hatelijke voorstellingen van
onzen H. Godsdienst, en wat het zwaarste weegt
^ dergelijke verdraaijingen en ontheiligingen
van Gods woord aauhooren. Op alle plaatsen
echter, waar de CathoI(}ke gemeenten talrijk
genoeg zijn, om zelven eenen schoolmeester te
kunnen onderhouden, wende men zich regt-
streeks tot Z. M. den koning, met het eeibie-