Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
72 —
plilgten van ouders en voogden in den
tecgnwoordigen toestand van ons
ondervvus-stelsel.
§ 5.
Vergelijken wij nu liet onderwijs, dat onze
jeugd geniet, met iietgeen wij in den beginne
vorderden, dan zal men gereedelijk toestaan,
dat hetzelve niet slechts ondoelmatig, maar ge-
vaarlijk en jnist daarom ongeoorloofd moet geacht
worden. Daar de heidenen door de rede voor-
gelicht , inzagen, dat men, als de scholen voor de
zeden bleken gevaarlijk te zgn/aan de deugd
boven de welsprekendheid de voorkeur moest
geven (I), zouden wij, leerlingen van Jesus,
die piegtig verklaarde, dat het voor hem, die
een der kleinen , die in Hem gelooven, zoude
gaergerd hebben, beter zou zijn, met eenen mo-
lensteen aan den hals, in de diepte der zeeën
geworpen te worden — zouden wij onze kinde-
ren dan aan zulke gevaren durven blootstellen f
(1) Si studiis quidem scholas prodesse, moribus autem
nocere conataretj potior mihi ratio vivendi honesta
quam vel optimc dicendi, videretur. — <1uint, Lib, 1.
Cap, 2.