Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 70 —-
voorstelling der ondeugd, aan zedenbederf bloot-
stellen? Hetzij verre dat wij zouden beweren,
dat dit aan alle gymnasia plaats vindt. Neen!
het is ons aangenaam te kunnen verzekeren,
dat er eervolle uitzonderingen gevonden wor-
den ; doch daar het aangevoerde ten minste
aan eenige heeft plaats gevonden het gouverne-
ment toch eenmaal deszelfs invloed op de door
hetzelve bezoldigde inrigtingen doet gelden,
waarom dan ook hieromtrent geen voorschrift
gegeven en daartegen gewaakt? Niemand zal
dit onzes erachtens der zorg eens gouverne-
luents onwaardig achten, dewijl van de zede-
lijkheid , der aan deze scholen studerende jon-
gelingen , die door den rang, dien zij een-
maal bekleeden zullen, op de maatschappij,
zoo eenen belangrijken invloed uitoefenen, zoo
onberekenbaar veel afhangt. —
En wat zullen wij nu van onze akademien
en athenea zeggen ? Antwoordt ons liever Ne-
derlandsche lezers en gij bewoners onzer aka-
demiesteden. —
Wordt aan deze belangrijke inrigtingen zorg
gedragen, dat de bloem onzer jongelingschap
tegen het zich meer en meer verbreidende ze-
denbederf worde beveiligd? Getuigen de hande-
lingen onzer studerende jongelingen , dat liefde
voor' den Godsdieat hunne harten bezielt, en