Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 69 —-
en helaas.' — onder Christenen wordt niet slechts
Horatics gebruikt; — zijn er geene gymnasia,
waar ten aanhoore der onschuldige jeugd schan-
delijke plaateen uit Ovinius en Tehentius ,
worden verklaard? — Is niet op vele plaatsen
een boek over de Mythologie in gebruik met
platen versierd , of liever ontsierd, die der
jeugdige verbeeldiiïgskracht niet alleen aanlei-
ding tot onzuivere gedachten en wenschen ge>
ven; maar te gelijk aan minder fatsoenlijk
opgefroede jongelingen , zoo als men er toch dik-
werf aantreft, de gelegenheid aanbieden, om
met hunnen verpestenden adem het doodelijke
gif van den wellust, onder hunne onschuldige
medeleerlingen te verspreiden ? Dan, dat wij
zwijgen.... wij zouden het zedelijk gevoel on-
zer lezers kwetsen I — Mogte dit weinige de
ouders en het gouvernement oplettend maken !
Waarom, gelijk in Pruisten en andere landen,
de oude schrijvers niet ab ob»cenitale purgali
den jongelingen in handen gegeven?
Is 's menschen bedorvenheid niet groot ge-
noeg; moet men onvoorzigtig dezelve nog be-
vorderen, de jongelingen in het gevaarvolste le-
vensperk , wanneer zij op den scheidsweg staan
en vaak voor hun geheel volgende leven , ge-
dachten , zeden en grondstellingen aannemen,
die zij niinmèr meer vaarwel zeggen door de