Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 68 —-
den , dat het onderwijs den Godsdienst tot
grondslag moet hebben: indien het waar is
dat de godsdienstige mensch, — dc ware
Christen de voorkeur verdient, boven den ge-
leerde, die alles kent, alles geleerd heeft, be-
halve zieh zelve te heheerschen , dan zal men
(evens moeten bekennen , dat het er met onze
gymnasia en hooge scholen ellendig uitziet. —
Wat toch wordt daar voor Godsdienst en reine
zeden gedaan? In het onverschillige Prniften,
wordt aan de gymnasia ten minste nog zorg ge>
dragen voor het onderwijs in den Godsdienst; ten
einde de jeugd, naarmate zij in profane weten-
schappen voortgaat, ook in godsdienstige kennis
toeneme; maar in JSederland denkt men daar niet
aan I — De heidenen wisten welken eerbied
men aan de jeugd verschuldigd is en God gave,
dat de raadgevingen van Seneca, Juvenalis en
Quintilian0s aan onze gymnasia werden opge-
volgd ! — Met welke zorgvuldigheid wilde de
^aatste alles vermeden hebben , wat de hartstog-
ten der jongelingen in dien gevaarlijken leeftyd
doet ontwaken, -»- hoe ernstig vermaant hij, om
op de werken te letten welke men hun in handen
geeft. Hij verklaart, dat hij zekere gedeelten van
IIoRATius schriften niet zou willen uitleggen (1)
(1) Men lezeQwixTir,, inproaem. Lib, I Cap. I. H. V,