Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 65 —-
omgang voor onze jeugd van jongs af de Gods«
dienst hatelijk en de deugd een last; voegt
' hier nu bij, het onverschillige, ondoelmatige,
gevaarvolle onderwgs , en men behoeft zich
waarlijk niet te verwonderen , dat de vaderlijke
vermaningen der zielzorgers op de jeugdige
harten in de steden zoo weinig invloed meer
uitoefenen. — » De beste opvoeding ," zegt een
bekend schrijver, » zal in dergelijke gevallen
» mislukken , vooral in eenen leeftijd, waarin
> het kwade vcorbeeld, door de opbruisching
» van ontwakende hartstogten bijgestaan, nog
» besmettelijker wordt. Natuurlijk neemt men
> de zeden aan, gelijk men de taal aanleert
» van diegenen, waarmede men verkeert. De
> ondeugd, waarover men aanvankelijk bloost,
» verliest een gedeelte van hare schandelljk-
> heid, wanneer men gewoon wordt, om de-
9 zelve te zien. Vervolgens lokt zij ons een
» glimlach af, uit vrees van te mishagen, en
» men eindigt dikwerf met zich te schamen
» deugdzaam te zijn." — Zietdaar de letterlijke
geschiedenis van zoo vele allesbelovende jonge
lieden onzer dagen; zij schenen de steun en
gelingen, welke de school reeds lang ontwassen zijn.
Men leze dienaangaande, den Godsdiemtvriend,XX\l'S.
Deel, Bladz. 53 en verv. Rbd.