Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 64 —-
intreden , daarmede beginnen, terwijl vele daar-
enboven , vooral in de sleden, daarvan-geheel
en al verstoken blijven, en leven en sterven, <
zonder ooit tot het lidmaatschap te zijn aan-
genomen. — Oe Catholijke Zielzorger met
het onderwijs der kinderen belast, vermaant
dagelijks zijne kleine leerlingen van zich te
onthouden van alle godlasteringen, hij waar-
schuwt hen, toch nimmer iets te doen in het
verborgen of Ie denken zelfs , waarover zij zich
in tegenwoordigheid van honne ouders of van
anderen zouden schamen , enz. — Verbeeldt u
nu de verlegenheid dezer kinderen in gezel-
schap van anderen, die nooit, dan in de school
en dan nog, op eene zoutelooze wijze, over
God en deugd hooren spreken. Zg durven niet
vloeken , geene schandelijke taal spreken , het
overige.... andere kinderen van godsdienstig
onderwijs versloken, gelijk er vooral in steden
vele gevonden worden , door slechte voorbeel-
den reeds bedorven , bemerken hunne verlegen-
heid , spotten met hen , schertsen over zaken ,
die zij in de Catholijke kerk gezien hebben,
plagen hen met de liiecht, en helaas! wie
kent de uitwerking niet van spotternij op tee-
dere kinderharten (1). Zoo wordt door dezen
(1) Niet slecht» op kinderharten, maar ook op jonge«