Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 63 —-
zoo vele ouders ten opzigte der gevoelens , welke
hunne kinderen worden ingeboezemd is daarvan
een sprekend bewijs. Laat ons billijk wezen —
zegt het Catholijken — lueent gij dat de Protestan-
ten doen zouden gelijk gij , dat zij hunne kinderen
aan Catholijke meesters zouden toevertrouwen «
cn hun toelaten om dezelve in de Bijbelsche ge-
schiedenis naar de leerstukken onzer Kerk la
onderrigten ? — Wij gelooven het niet. — Neen 1
het gevaar dat wij bedoelen bestaat daarin , dat
door dezen omgang de levendigste zorgen der
herders, ten einde in de veeltijds gebrekkige
opvoeding, die de ouders aan hunne kitideren
geven, te gemoet te komen , al te vaak verij-
deld wordt. Niemand zal het ontkennen, dat
onder alle gezindheden ouders gevonden wor-
den, die dezen eerbiedwaardigen naam onwaar-
dig, wel verre van hunne kinderen van jongs
af achting en eerbied voor Godsdienst en deugd
in te boezemen, dezelve door spotternij, god-
lastering en andere slechte voorbeelden beder«
ven. — Nu, elk weet, dat de kinderen in elke
geregelde gemeente bij ons Catholijken, van het
eerste oogenblik af, dat hunne geestvermogens
sich beginnen te ontwikkelen , het Catecheaisch
onderwys moeten bijwonen,... dit echter is
niet het geval bij onze Protestantsche broeders,
die eerst, dan , wanneer zij de jongel(ng»<jaren