Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 62 —-
De verkeering van kinderen verschillende
geloofs-bkludenissen toegedaan , werkt
nadeelig op de Catholijke ieugd.
§ 3.
Verre zij het van ons, onze Geloofsgenooten
ten koste onzer andersdenkende jbroeders te
verheffen, of de zedelijkheid der laatsten in
twijfel Ie trekken. Helaas! het zedenbederf is
ïn onze dagen tot alle rangen der maatschappij,
tot de belijders tan alle gezindheden doorge-
drongen , en de Catholijken zijn des te schul-
diger, wijl zij in hunne Kerk krachtdadiger
middelen bezitten, waardoor het zedenbederf
wordt tegengewerkt. — Wanneer wij derhalve
van het gevaar spreken dat uit de verkeerihg
voortvloeit, willen wij geenszins onze Protes-
tantsche landgenooten, onder welke wij zoo vele
onbesprokene, brave, regtschapene lieden ken-
nen en hoogachten, beleedigen , alsof de op-
voeding hunner kinderen van dien aard ware,
dat daaruit gevaar voor de Catholijke jeugd ^ou
kunnen ontstaan. — Nog eens — onder ons
Catholijken wordt helaas ! de opvoeding al te
vaak verwaarloosd, en de onverschilligheid van