Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 59 —-
kenring toch niet hechten aan 'smans werken:
ofschoon wij erkennen, dat waarlijk geleerda
mannen minder te vreezen zijn , dan naschrij-
vers ; ook onder het schoone dat men in van
der Palm's Bijbel voor tie jeugd veelvuldig
aantreft, leest men zaken, die ons overvloedig
waarschuwen, dat onderwijzers door zijne ge-
schriften gevormd, voor de Catholijke jeugd
niet dienstig zijn. — Mannen, die geen acht
slaan op algemeen aangenomene gevoelens,
bijv. in het O. T. der oudste Joodsche schrij-
vers, en zich alleen op hnnne kennis der oude
(alen verlaten, kunnen de goedkeuring niet
wegdragen van Catholijken , die van meening
zijn, dat ook de Kabijnen, — dot ook een
H. Hieronymus en andere H. Vaders He-
breeuwsch verstonden. Wanneer bijv» profes-
sor van der Palm , het verhaal in het Boek
der Schepping, Cap. XI., van de verwarring der
talen, bij Babel* torenbouw figuurlijk uitlegt,
gelijk ook wij nog wel gewoon zijn te zeggen ^
» de een verstond den andere niet," dat is:
zij werden' oneens onder elkander (l) en dat
deze tweedragt het bouwen deed staken; wan-
neer wij geheel tegen de gevoelens der ouden ,
de woorden onzer Vulgata: » üonec venial,
(1) Tweede Stukje, bladz, 102.