Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 58 —-
ze«r verdraagzaain , — welligt, zegt degeleerde
jnan op het einde van zijne les aan zijne kwee-
kelingen , — en ook zeer consequent, naar de
echt Protestantsche grondstelling hetgeen hij ,
in zijne beoordeeling van den Bijbel voor de
jeugd, zegt: » De lecer toetse, oordeele en
kieze (I)!'' Maar ter goeder trouw, zijn onze
onderwijzers, bij de weinige hulpbronnen, die
voor hen openstaan bij het gemis van de ken-
nis der oorspronkelijke talen, verstoken van
de geschriften der Oudvaders— zijn zulke
mannen bekwaam , om tusschen gevoelens van
van der Palm of Polman , of wie het ook zij
te kiezen , — dezelve te toetsen — te beoor-
deelen ? — Hoeveel moeten die goede menschen
verduwen en aan onze jeugd uitkramen — dat
geheel onaanneembaar of valsch is , zonder dat
zij het kunnen beoordeelen ? — Wij houden het
xelfs voorzeker, dat het gevaar voor onze jeugd
weinig minder zijn zou, indien bijv. profes-
sor vax der Palm zelf, indien het mogelijk
ware, onderwijs gaf in de Bijbelsche geschiede-
nis. — Want hoe ver ook die geleerde man
boven Adriani verheven is , hoe verre verwij-
derd van die kinderachtige naapingen van de
Duitsche rationalisten , kunnen wij onze goed-
(1) Tiieutce Bijdrai;en (er bevordering ran het oD'
derwijs ea de oiivoeding, 31ei J837.