Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
IT
lijke Nederlandsche Stemmen , sedert het opne-
men dier artikelen in haar blad, belangrijke
bijdragen ontvangen, uit welke de gevaarlijke
strekking van ons openhaar onder-üjijs, en van
den Protestantsehen invloed van Oncatholijke
schoolopzieners in Catholijke disttHcten op eene
in V oogloopende wijze blijkt; welke bijdragen
dan ook weder, van tijd tot tijd, door de Ca-
tholijke Nederlandsche Stemmen zullen worden
publiek gemaakt.
Het eenige doel, H welk de redactie zich
daarbij voorstelt, is aan den eenen kant hare
geloofsgenooten te doen hegrijpen, dat eigene
Catholijke Scholen , eejie volstrekte behoefte voor
ons zijn: en aan den anderen kant, onzen
geéerbiedigden Koning te overtuigen van de
regtvaardigheid dier zake, niet alleen; maar
van de volstrekte noodzakelijkheid derzelve ,
om de eendragt en goede verstandhouding tus-
schen Catholijken en Protestanten te doen voort-
duren.
Moge dit tweeledig doel spoedig worden
bereikt! Daartoe zegetie de Almagtige onze
zwakke viaar welmeenende pogingen !
b£ redactie der catkoltjke
kederlasschb sikjimejf.