Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 57 —-
ons gelijk vroeger van stallen en schuren moe«'
ten bedienen, zoo slechts eene deugdzame —
eene ran liefde, en eerbied voor het voorvader-
lijk Geloof bezielde jeugd, onder die strooda-
ken den bejaarden de aangename en troostrijke
hoop schonk, dat een godvruchtig geslacht het
onze zal vervangen 1
In 'sHemels naam , welk vertronwen kunnen
wij Catholijken in Protestantsche meesters stel-
len ? Wij weten, hoe zelfs de geleerdste man-
nen in het Protestantismus, met de grootste
vooroordeelen tegen de leer der Kerk zijn in-
genomen. Beeldendienst, afgoderij , verkeerde
begrippen omtrent de leer der Aßaten, enz. enz.
zietdaar nog zoo vele voorwerpen voor de domme
spotlust van geleerden der XIX.« eeuw, en wat
moet — wat kan men "dan van schoolmeesters
verwachten , die zeker des te gevaarlijker zijn ,
naarmate hunne kundigheden oppervlakkiger,
— eenzijdiger — en minder uitgebreid zijn!
— Te Haarlem, voor het meerendeel gevormd,
in de Bijbelsche geschiedenis door H. Polman Az.
onderwezen, of door eigene oefening in van der
Pai.m's Bijbelwerk , of Bi/bel voor de jeugd,
of dergelijke werken bekwaam geworden , om*
over do gewigtigste zaak zoo iets op hunne
wijze te zeggen , leggen zij de M. Schrift naar
hun goedvinden uit. Trouwens, Polman , is