Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 56 —-
Vaderlandsche en Algemeene- nn Bijbclsche ge«
sehiedenis zeJfs een gedeelte van het onderwijs
nitmaken en de onderwijzers als andere Cice-
ro's den kansel bestijgen, om een vol uur over
zaken te peroreren f waarvan zi] zelven slechts
eene oppervlakkige kennis bezitten — over
zaken, waartegen zij met de moedermelk de
domste vooroordeelen hebben ingezogen, —
nn , hebben wij alles te vreezen. — £n doet
het onkruid in de harten der in deze scholen
opgekweekte jeugd gezaaid zich niet reeds
duidelijk opmerken? Ach! ziet om u ro.-!d,
xiet in de steden , hoe weinige ouders hebben
genoegen van hnnne kinderen? Ue liefde en de
hoogachting voor den Godsdienst is uit hunne
harten verbannen I Cathol^ken van Oud-Neder-
land l Dierbare geloofsgenooten , ontvVaakt uit
nwe sluimering: bedriegen wij ons toch niet.
Wij verbeelden ons dat het Catholicismus on-
äer ons toeneemt — wij zagen den nitwendigen
luister van onzen Godsdienst herleven: prach-
tige tempelgebouwen r^zen alom uit de bouw-
vallen van nederige bedehuizen op — en —
wij juichen! en wij bedenken niet, dat als
or,7e jeugd bedorven wordt, eens als wij niet
meer zijn zullen , die heerlijke gebouwen zullen
ledig staan. — O, oneindig veel beter ware
het, indien wij ter viering onzer H» Geheimen