Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
werken , en in alle gevallen zullen de gods-
dienstige gevoelens der onderwijzers ook zon-
der hun welen , eene noodlottige rigting geven
aan bijna alle vakken van het onderwijs. De
kinderlijke gemoederen nu , zijn vatbaar voor
alle indrukken gelijk het was , buigzaam ge>
lijk de jonge boom, — vruchtbaar gelijk een
nieuw omgeploegde akker in welken men de bes*
te tarwe, maar ook schadelijk onkruid kan zaai-
jen: beiden zullen opschieten; het ligt slechts
aan den zaaijer of bij koren of distelen oogsten
wil. En, groote God zoo groot is de onver-
schilligheid van vele ouders of liever de kracht
eener gewoonte vroeger onschadelijker, thans
echter vergiftigende, dat zij er schier niet
om denken, aan wien zij het was toevertrou-
wen , gedachteloos of er de afbeelding van een
Christen — of van eenen indifl'erentiat worde
ingedrukt, onbekommerd over de leiding, die
aan het jeugdige boompje zal worden gegeven ;
— onverschillig — welk zaad op den akker
wordt gezaaid en ingeëgd. —
Toen in onze scholen slechts lezen, schrij-
ven en rekenen geleerd werd en men tot lees-
boek een onschuldige Trap der Jeugd
bruikte benevens publicatien en couranten , hnd
de meester geene gelegenheid, om zijne gal
tegen onze Kerk uittebcaken! duch thans, nu