Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 54 —-
gelijk uwe vaderen , van in het gernstsfeliend
bewustzijn der waarheid en gesterkt door de ge-
nademiddelen , waarmede Jesus ware Godsdienst
den zwakken sterveling onderschraagt, uwe
reis naar de eeuwigheid voort te zetten en te
voleindigen. Geslingerd door allerlei onzeker-
heid en — winden van leeringen, gelijk de
Apostel zegt, zal men u doen gelooven, dat
de ware aard van Jesus leer in weifelen be-
staat, en indien gij niet kunt gelooven, dat
een wijze leeraar — en wat meer is, Gods
Zoon — zoo een wankelbaar gebouw kon stich-
ten , zult gij tën laatste het Christendom als
eene hersenschim beschouwen« In onrust des
gemoeds , verstoken van de vertroostingen van
den Godsdienst zullen nvve dagen daarheen
vloeljen en aan gene zijde des grafs , zult gij,
helaas te laat 1 de zorgeloosheid uwer ouders
voor eenwig vervloeken I — Trouwens, wie
weet niet, welken invloed de gevoelens der
onderwijzers op de teedere kinderbarten kunnen
uitoefenen ? — Het ligt in 'smenschen natuur-
lijken aanleg gegrond , datgene te uiten en wei
bij voorkeur, waarvan het hart vol is: ook
zelfs die onderwijzers , die eenen afkeer heb-
ben van proselytismus, znllen huns ondanks zich
van lijd tot tijd uitdrukkingen laten ontglippen ,
die nadeelig op Catholijke kinderen moeten