Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 51 —-
te vertellen ? — Wij zouden hier liever gele-
zen hebben: > 01 indien alle Christenen zich
zoo goed onderworpen hadden, aan de door
Gods Geest bestierde Kerkvergaderingen als
de eerste Christenen aan die van Jeruzalem«
dan enz»"
Bladz. 74, wordt gewag gemaakt van eene
slavin, die eene buikspreekster was. —- Hebt
eerbied, Catholijke lezers! voor de taalkennis
van dezen groeten man , weet dat hij spreekt
van Hand. XVJ. 16 en verv., waar Paulus te-
gen de buikspreekster zegt: > Ik beveel a ia
den naam van Jesus Christus , nit haar te
gaan ," en op hetzelfde uur is z^ er uitgegaan
te weten: dat spreekt van zelf de buikspre«
kerij .... ! —
Bladz. 85, zegt de schrijver, * dat w§ da
goddelijke Voorzienigheid wel mogen danken y
dat de hoofdwaarheden in derzelver eenvoudig-
heid voor ons zijn bewaard gebleven." Het
dunkt ons echter dat de Protestanten daartoe
geene redenen hebben ; want waarom de Voor-
zienigheid danken, indien men niet zeker weet,
welke die hoofdwaarheden zijn ? > In den te»
» genwoordigen toestand der Christenheid ," zegt
ern der grootste mannen van het Protestan-
tismus onzer eeuw, > durven wQ niet als al-
» gemeen aangenomen vooruitstellen, hetgeen