Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
-- 50 —
» en lieftalligs Rroeder des Heeren , Jacobl'8
> namelijlc, het woord, en deed met de hem
» bijzonder eigene overredingskracht, een zeer
» gematigd voorstel.... enz. door dezen ver«
> ständigen middelweg te volgen , zoude eene
> wederzijdsche verdraagzaamheid de Christe«
> lijke vrijheid bevorderen , en tevens het mis*
» brnik derzelve worden voorgekomen." — De
woorden der H. Schrift, > het heeft den heiligen
> Geest en ons goedgedacht," hebben voor Ca-
tholijken eene andere beteekenis : wij laten
gaarne aan Lodewuk Philippe , zijn juste mi-
lieu : inj den Godsdienst kennen wij geenen
middelweg, geene gematigde voorstellen, het
is hier de eenige vraag; wat wil Jesus, dat
wij gelooven en doen zollen f En deze vrnag
vinden wij , door zijne onfeilbare, dat is door
den H. Geest bestierde Kerk, bevredigend be»
antwoord. — » O 1" roept verder de schrijver nit:
> Indien al de geschillen in de Christenkerk
> met dezelfde wijsheid en gematigdheid vervol«
> gens waren behandeld, dan zouden er uit
» geringe oneenigheden , niet zoo vele onheeU
> bare scheuringen zijn voortgekomen ; dan
> zonden de Christenen elkander niet zoo ver-
» ketterd en vervolgd hebben." — Dat is weer
een schoon thema voor de schoolmeesters , om
de lieve jeugd wat leugens over de Conciliën