Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 49 —-
> trus geangzins is goedgekeurd , veel minder
» ondersteund." — Wanneer Adriani , gelijk
de geleerde va\ der Palm gezegd had, dat
zij, die dus door het ligchaam van I'etrcs ,
beschaduwd waren, volgens het verhaal der H.
Schrift niet kunnen gezegd worden, dadelijk
genezen te zijn, hoewel het verhaal zulks
vooronderstelt; zoude ik deze aanmerking ge-
spaard hebben , te meer wgl in de Grieksche
en Syrische teksten de woorden onzer Vulga-
ta: > Et libercrentur ab infirmitatibus tuis
op het einde van vs. 15 niet gevonden wor«
den ; doch zijne aantijging van bijgeloof heeft
niet den minsten grond; het is alleen onge-
loof, dat zulk eene taal kan voeren; veel juis-
ter zegt, van der Palm,-Jat het geloof aaa
de wonderkracht van Jesus , dio zich in zijne
Gezanten openbaarde, zich voorzeker in hooge
mate in hen vertoonde, die alleen de schaduw
in Petrus ligchaam , tot hunne herstelling ge-
noegzaam rekenden. — Bijhei voor de jeugd»
23 stuk, bladz.^51.
Bij gelegenheid dat over het zoogenaamde
Concilie van Jeruzalem gesproken wordt, wor-
den de Apostelen zeer geprezen ; wijl zij hiec
zoo goed het juiste milieu kozen. —
Bladz. 61, > hierop nam de zachtmoedige
4