Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 4S —
ken:» Weidt mijne schapen," beteekene» , » zijn
leven in den dienst des Heeren en ter versprei-
ding zijner leer te besteden ;" het is onnoodig
om over deze algemeene uitlegging verder uit
te weiden; er zal ook*wel geen bewijs meer
noodig zijn , dat dergelijke werkjes, eene pest
zijn voor de Catholijke jeugd.
Het tweede boekje door dezelfde maatschappij
uitgegeven , is nog erger. — Ziet hier Catho-
lijken, ter uwer waarschuwing nog eenige trek«
ken: — Men weet uit Hand. V, dat de won-
derkracht van Petrus te Jeruzalem, zoo veel
opzien baarde dat men de zieken op bedden op
straat bragt, ten einde door Petrus schaduw
genezen te worden: dat is wat sterk in de oo-
gen van den schrijver, ziet hoe hij de zaak
uiteenzet. (Bladz. 21.)
» Men denke intusschen niet, dat de zieken
» door de schaduw van Petrus dadelijk genezen
> zijn; neen, maar hier gebeurde, hetgene
> doorgaans geschiedt : wanneer iemand meer
> dan eene gewone bekwaamheid bezit, dan
> wordt dezelve in het gevoelen van sommige
» menschen en door het gerucht altijd aanmer*
> keijjk vermeerderd , en , door eene vrij alge-
> meene zucht voor het wonderbare, boven da
» waarheid vergroot. Hier had derhalve ook
» eene bygeloovigheid plaats, welke door Pe«