Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORWOORD.
Naauwelijks waren de artikelen over het
openhaar ouderwijs , onder de rubriek van :
Aan al onze Catholijlse landgenoolen, die het
geluk hunner kinderen behartigen , in de Ca-
thoiijke Nederlandsche Stemmen, JVo. 35 tot
No. 39 geplaatst, bekend geworden; of de
redactie ontving, van onderscheidene kanten,
aanzoek om dezelve, ter meer algejneene ver-
spreiding, in een afzonderlijk brochuurtje.bij-
eengevoegd , uit te geven. Hoewel die stukken
ons door den geachten schrijver waren afge-
staan, meenden wij hem echter, aangaande,
die afzonder lijke uitgave te moeten raadplegen.
— Eij had er niets tegen ; de aanvrage werd
van dag tot dag sterker ; vele particulieren ver-
langden 20, 50, ja tot 200 exemplaren dier
afzonderlijke uitgave, ten einde dezelve gratis
te verspreiden: en het ongeduld, waarmede men
die uitgave verlangt, bewijst op de overtuigend-
ste wijze, dat de Nederlandsche Catholijken
het gewigt dezer zaak meer en meer gevoelen.
Bet zijn dan die artikelen uit de Catholijke
Nederlandsche Stemmen , die hier in een door-
loopend stukje verzameld, worden aangeboden.
Van alle kanten heeft de redactie der Calho-