Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 47 —-
ziekle ook niet genezen? — Hier lezen wij»
dat Jesus op deze vraag aan zijne Apostelen
antwoordde: > Dat men zulke genezingen niet
kon verrigten , ten zij men God met een oot-
moedig hart om hu'p smeekte." In onze oude
Vulgata staat, dat deze soort (van duivels , zoo
verklaren het de H. Vaders) niet wordt uitge«
worpen, tenzij door vatten en bidden." Lieden,
die de tweede oplegging der handen ontvangen
hebben , schijnen evenzeer het vasten als den
duivel te vreezen.
Bladz. 80, wordt de Protestantsche grond-
stelling geleerd , dat het huwelijk door over»
spel verbroken wordt , terwijl dezelve door eene
ernstige les wordt gevolgd, over het aangaan
van een tweede huwelijk , omdat het aangenaam
en genoegelijk zij. Waarlijk! zeer gepast voor
kinderen in een schoolboekje ! —
Bladz. 93, » Zoo men vermaak vindt in wel-
dadigheid , zal men liever in het geheim dezen
pligt vervullen en zelfs trachten onbekend to
blijven, ten einde in stilte het genoegen te
smaken van wel gedaan te hebben." — Onze
goddelijke Leeraar sprak, » en uw Vader, die
het in 't verborgen ziet, zal het n vergelden."
Matth. VII.
Bladz. 134, lezen wij dat de woorden van
Jesus , na zijne verrijzenis tot Petuus gespto-