Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 46 —-
pen en er mede spotten, zei ren nieuwe en wel
alleronger^indste gaan fabriceren. —
Dat op bladz. 55 en 56, bij het verhaal van
Jesus vraag: Voor wien Hem de menschen
hielden, van de heerlijke voorregten aan Petrus
geschonken , niet gesproken wordt, behoeft ons
niet te verwonderen. — Wat doen ook zulke
Papistische plaatsen in den Bijbel ? Dat men ze
alle schrappe I
Bladz. 58, hebben wg wederom een bewijs
van de schrandere uitlegkunde van den geleer-
den Adriani. —
Een kind had de vallende ziekte, — de
Apostelen konden het niet genezen, Jesus ech-
ter genas het kind. ßij vraagt welligt, lezer!
waar dit in den Bijbel geschrevens taat? Dom-
oor! de kleine kinderen in de school zullen het
u zeggen, — schaam n — wel bi) Marcus IX.
Daar wordt wal is waar van eenen onzuiveren
geest in dat kind gesproken : maar dat zijn
Joodsche vooroordeelen! En wanneer de Evan«
gelist verhaalt, dat de Zaligmaker , dien geest
bedreigde en tot hem sprak : > Ooove en stom-
me geest, ik gebied u, ga uit: en ga er in
het vervolg niet meer in ," dat wil slechts zeg-
gen, — doch neen! Waartoe ons verder met
die godlasterlijke uitlegging opgehouden. < . ?
Maar waarom konden de Apostelen deze vallende