Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
L-L ■ .. , -
— 45 —-
9 op eens, maar langzamerhand de mensdien
9 wijzer en beter moest maken«" — De eerste
Christenen , wier deugden ons steeds worden
voorgesteld, zagen zeker dus nog alles verward :
wij latere Christenen zijD het, die elle weldaden
van Jësus leer ondervinden : wij zijn wijzer en
beter dan de eerste Christenen! Het zoa ons
niet verwonderen, dat hier of daar een in de
Hermeneutica doorkneedde schoolmeester de twee*
de handenoplegging , in de zestiende eeuw zal
plaatsen ! — Allijd blijft het in het oogvallend
dat de verlichte Protestanten, terw^l zij zin-
nebeeldige toepassingen der Oudvaders verwer-
» levreesd zijn, dat Zij reeds i^roeg ontckristend en
» machinale nahlappers van allerlei zotheden Axillen
w worden, en daarom meer e\f. meer onvatbaar gemaakt
V voor indrnkselen van Christelijk gevoel niet alleen ,
* maar zelfs ran gezojid menschenverstand* Zelfvergo*
» ding is aan de orde van den dag: hoe meer schijn»
V kennis den kinderen wordt ingeblazen, hoe onvat*
» baarder zij wordeh voor de waarachtige zelfkennis,
V hoe Vijandiger tegen zelfvernedering voor God, hoe
» vreemder van den weg ter zaligheid,'*
Het xijn dus de Catholijken niet alleen, die over het
onchristelijk onderwijs klagen: ook de afgescheidenen
hebben eenen afkeer van hetzelve en beginnen hunne
kinderen reeds aan het schoolonderwijs te oilttrekken.
En , inderdaad als de regering^ ook in dit opzigt vol-
Jiarden wil, als zij ons de vrijheid , om eigene scholen
te hebben, blijft'weigeren , zal er voor ouders , die voor
de zaligheid hunner kinneren bezorgd zijn, geene an-
dere keuze overblijvea. Red,