Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 44 —-
alle H. Vaders , als ook door da IL Kerkver-
gadering van Trente verklaard wordt, en dat
derhalve ook onze jeugd, door eene Protestantsche
propaganda, niet anders mag geleerd worden,—
Bladz. 55, lezen wij: » Te Beisaïda geko-
» men, genas Hij eenen blinde, door speeksel
j» op de oogen te doen : hem vervolgens de han-
> den opleggende, zag de blinde alles verward:
> maar bij de, tweede oplegging der handen zag
9' hij alles duidelijk en onderscheiden (1). Dit
> kon een afbeeldsel zijn van de trapswijze
> verlichting door 's Heilands lee^, welke niet
(1) » Reeds tneer dau dertig* jaren geleden hebben
5> wij hooreu beweren , dat de Zaligmaker dezen blinde,
» en andere kranken, door het dierlijk Magnetisnms
» zou genezen hebben! Inderdaad, het loochenen der
wonderen van Christus, was slechts de voorbode
3> van het loochenen zijner Godheid 1 Waarlijk soortge*
V lijke boekjes, als de hierboven aangevoerde, behoo-
» ren wel tot die menigte van schoolhoehsn, waarvan
»zelfs Protestanten zeggen, dat zij: onder welken
yy schoonen glimp ty ooh voorkoinen , in waarheid niets
» anders doen danket zaad van ongeloof ^ oiigodsdiens'
terij en heidendom onder een Christelijh masher in
de harten der jeugd te strooijen," (Zie Reformatie
Augustus 1837, biz. 109.) De redactie van dat tijd-
schrift zegt aldaar verder, bij gelegenheid der aan-
prijzing van zeker werkje voorkinderen:» Vooral maken
» wij die ouders hierop opmerkzaam , wier kinderen of
>> door het tegenstaan der ongoddelijke koepokinenting
» van de scholen geweerd worden, of hovaidien hunne
» kinderen van (aan) de scholen onttrekken , omdat zjj