Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 43 —-
» anders ijverige volgers, ja verscheidene sijner
> leerlingen enz." —
Zietdaar! een nienw bewijs dat onze Prote-
stantsche broeders van de H. Schrift maken «
hetgeen zij willen. Wij hebben altijd gemeend,
dat die vele leerlingen Hem verlieten, wijl z^
niet bevatten konden, hoe Jesus hun zijn vleesch
kon te eten geven. Naauwelijks hadden zij Jesus
hooren zeggen: > Het brood hetwelk ik zal ge-
» ven, is mijn Vleesch voor het leven der we-
» reld," of de Joden begonnen met elkander te
strijden: > Hoe kan deze ons zijn Vleesch ge-
> ven, om te eten (vs.53)," en nadat Jesus vs.
54 — 60, zijne woorden nog nader bevestigd
had f zeiden zi{: > üeze taal is hard, wie kan
> ze hooren." En van dien tijd af verhaalt Joan-
NES (vs. 67) verlieten Hem vele leerlingen.
Dezelfde reden, die deze leerlingen bewoog,
om Jesus te verlaten, bewoog ook D.° Adriani,
om deze plaats te verdraaijeu en te verknoeijen ,
namelijk: ongeloof aan de duidelijke woorden
van den Zoon Gods. — Wij schrijven hiergeene
wederlegging; ons doel is slechts aan te wijzen
hoe jammerlijk de H. Schrift en hoe strijdig
met de leer der H. Kerk wordt voorgesteld.
Trouwens elk wel onderwezen Catholijk weet,
dat de geciteerde plaats, ten minste vs. 52 en
volg, van de Eucharistie, zoowel door meest