Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
>
— 42 —
sehen te verijdelen. Maar, dat x^ne wijsheid,
godsvrucht en groote nienschenliefde Hem al
^ie verzoekingen deden overwinnen en Hem
met moed en standvastigheid vervulden, om
zijn gewigtig werk, dadelijk te aanvaarden." —
Bcavo! Heeren directeuren van den grooten
gaZ'ketel — der verlichtings - machine , van
Oud-Nederland / — Waartoe ook de duivel —
satan of de booze, in onze verlichte dagen?
Hij zij verbannen , zelfs uit den Bijbel! Nog
liever de H. Schrift vervalscht en de grootste
ongerijmdheid — de schrikkelijkste godlaste-
ling, aan de lieve jeugd ingeboezemd, dat de
eeniggeboren Zoon des Vaders, met inwendige
bekoringen te strijden had , — dan haar door
dat spook der duisternis te verschrikken en
haar aan zenuwziekte bloot te stellen. —
Bladz. SÜ, leest men de volgende uitlegging
van JoANN. VI. 21 — 71: > Dat zij Hem in
> zijne leer moesten beschouwen als het brood
> des levens, (ware spijs en voedsel voor de
> ziel), waardoor zij eeuwig gelnLkig konden
» zijn; dat Hij daarom uit den Hemel neder-
> gekomen was, opdat een ieder, die in Heia
> zou gelooven, gelukkig, eeuwig zalig, zou
9 worden. Deze voorstelling v^ Jezus , verij*
» delde geheel hun p!an, om Hem Koning te
» maken en nu verlieten ticm vele van zijne