Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 43 —-
bondzegels, na heilige gebruiken zijn gewor-
den ; wie tijd ran leven heeft, zal nog meec
beleven !—■
Wijd gevaarlijker, ja geheel en al ongeoor-
loofd voor onze jeugd is het alom ingevoerde:
» Léven van Jesus door de Maatschappij tot
> Nut van 't Algemeen," en > De levensbij-
> zonderheden der Apostelen van Jesus door
> diezelfde Maatschappij."^
Alles te willen aanstippen, wat in beide
werkjes valsch, gevaarlijk, vermetel en par-
tijdig voorkomt, gedoogt ons bestek niet; om
echter te toonen dat geen vooroordeel — geen
vuige laster tegen eene Maatschappij , die wei-
ligt waant zich bij de Catholijken verdienste-
lijk te maken , onze pen bestierde, zullen wij
eenige staaltjes, die bij eene eerste doorblade-
ring ons in het oog vielen, laten volgen. —
Om te beginnen: de geboorte van Jesus
wordt in dier voege beschreven, dat van de
ontvangenis van Maria, door buitengewone
werking van den II. Geest niet de minste mel-
ding wordt gemaakt.
Bladz. 17, leest men, » dat Jesus in de woestijn
eenen ongemeen harden strijd had doortestaan,
tegen verscheidene en zware verzoekingen,
waarmede Hij werd aangevallen, om zoo mo-
gelijk zijn heilsaam plan tot geluk der raen^