Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
■MB
— 40 —-
leti' bezoeken , met den minslen schijn van on-
partijdigheid , de liijbelsche geschiedenis zoo
naauw met de geloofsleer verbonden, heeft
durven invoeren. Hoe is het toch mogelijk deze
geschiedenis zoo te behandelen, dat het de
verschillende geloofsbelijdenissen bevredige;
en ai ware dit ia boekjes ook mogelijk , aan
welk gevaar is de jeugd, bij de opheldering
en verklaring door andersdenkende meesters
gegeven, blootgesteld ? Dan hierover straks
nader.
Het is vooreerst waar, dat er eonige boek-
jes bestaan, die vrij opschuldig zijn, doch
niet één is ons bekend door een' Protestant ge-
schreven en in onze scholen ingevoerd, dat
ten minste niet iets aanstootelijks en met de
Catholijke leer strijdigs bevat. — Onder de
minst gevaarlijke en waarin over onzen geza-
genden Verlosser nog al het meest overeen-
komstig der waarde, welke onze Kerk haren
Stichter toekent, gesproken wordt, is: > Het
» leven van Jesus door N. Anslijn , een lees-
» bock voor kinderen, S.ste druk, enz." en e-
Tenwel wordt in dat boekje de met onze leer
strijdige bewering gevonden; dat Jesus slechts
twee heilige gebruiken heeft ingesteld, — den
Doop en het Avondmaal. — Men ziet, dat bij
pnze Piotestantsche broeders de zoogenaamde