Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 39 —-
dat Innocentil's dezelve in den jare 404 zou
hebben bekrachtigd , ofschoon het duizendwerf
bewezen is, dat en Smicius en Innocentius
en Gregorius niels anders gedaan hebben,
dan, gelijk het hun pligt was, voor de nale-
ving dezer belangrijke wet, van der Apostelen
tijden af, in de Westersche Kerk bestaande,
zorgvuldig te waken. — Doch er zijn vele ge-
schiedschrijvers, die slechts anderen naschrij-
ven ; schoolmeesters, die Vaderlandsche en
Algemeene geschiedenissen schrijven, zonder
de ware bronnen dier geschiedenissen te ken-
nen en die nog veel jninder in staat zgn , om
dezelve tot hun voordeel te gebruiken ; of ein-
delijk die het liegen , indien het Catholicisnius
er slechts door benadeeld wordt, zoo gewoon
zijn, dat zij er niet moer over kunnen blozen.—•
Zietdaar, Catholijken ! eene kleine proeve
van de wijze , waarop de geschiedenis in onze
scholen behandeld wordt. — Zoo handelt nien
roet uwe kinderen om hen van het kostbaarste
te berooven , wat gij hun kunt nalaten, —
het pand des waren Ueloofs.
Bubrlscue Geschiedenis.
Nooit hebben wij kunnen begrijpen, hoe men
in ons vaderland, waar de kinderen vnn zoo
vele verschillende geloofsbelijdi'nissen dc &clio>