Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 38 —-
gemaakt, dat er altijd menschen zijn geweest,
Tan die schoone maar tevens eenvoudige Gods-
dienst, die thans in ons vaderland beleden
wordt, (bladzt 69), — dat onzigtbare kerkje,
die ezelsbrug in de verdediging van het on-
verdedigbaar Protestantismus, — dat gelief-
koosd stokkepaardje — dat uitverkoren getal
dergenen die hunne kniè'n voor Baal niet ge<
bogen hebben, — die hunne schoone Godsdienst
niet vermengden met zoo vele plegtigheden
gel^k zij , die het monnikkenleven verdienste-
lijk vonden en pilaarheiligen aanbaden! —
Indien de schrijver er zich met opzet op
had toegelegd, om de Catholijke jeugd afkeer
inteboezemen van het voorvaderlijk geloof, zou
hi) het dan wel beter hebbm kunnen aanleg-
gen ? Maar zon hij ook onbeschaamder hebben
Jiunnen liegen en daadzaken in een verkeerder
daglicht voorstellen i
Oin vele aanstootelijke en onnaanwkenrige
uitdrukkingen en verdraaijingen voorbij te gaan»
znllen wij slechts aanstippen onder het veelvul-
dige valsche — dat Gregorius VII, die van
het jaar 1073 — 1085 de Kerk regeerde, den
ongehuwden staat of het celibaat der Geesteiij-
Icen gebood. Minder ^onbeschaamde Schrijvers
hebben wel eens beweerd, dat S.aicius het
eerst deze wet zou hebben uitgevaardigd en